Vrijwilligersbeleid NTVV

Op de algemene Ledenvergadering van NTVV (15-10-2015) is besloten dat de huidige contribute voor spelende leden van 16 jaar en ouder worden verhoogd met 50 euro en de leefijdsgroep 16 jaar en 35+ spelers met 25 euro. Dit bedrag zal gelijktjdig met de contribute worden geïncasseerd (tenzij je via nota betaalt). Dit bedrag is ‘terug te verdienen’ door vrijwilligerswerk te verrichten voor onze kleine maar mooie vereniging. Voor dit vrijwilligerswerk kan je je opgeven bij onze vrijwilligerscoördinator (nader te bepalen persoon…).
.
Wie?
Dit vrijwilligersbeleid geldt voor alle spelende leden van 16 jaar en ouder. Ook wel genoemd de ‘terugverdienregeling’.
.
Hoe vaak?
Voorheen is bepaald dat er 10 uur vrijwilligerswerk verricht dient te worden om het bijbetaalde bedrag terug te verdienen. Dit is ongeveer 2 keer per seizoenshelf vrijwilligerswerk voor de vereniging.
.
Welke werkzaamheden?
Leden dienen zelf aan te geven of ze het bedrag terug willen verdienen. Dit kan door te reageren op een algemene e-mail die verzonden wordt aan het begin van het seizoen.
De betreffende leden kunnen in deze e-mail ook aangeven waar de voorkeur naar uit gaat. Hierbij wordt vriendelijk verzocht om 2 of 3 optes te geven, in verband met beschikbaarheid van de taken.
.
Onderstaand een overzicht met taken waarvoor een lid zich kan opgeven.

Taken (voorbeelden) Deelnemen in het bestuur of commissie
   
■   Kantinedienst zaterdagochtend ■   Bestuur
■   Corveedienst ■   Commissie Wedstrijdzaken
■   Schoonmaakwerkzaamheden (2 keerper seizoen grote schoonmaak) ■   Onderhoudscommissie
■   Wassen wedstrijdtenues. Halfseizoen. ■   Activiteitencommissie
■   Assisteren bij organiseren enuitvoering vanevenementen/activiteiten ■   (Gezamenlijke) Jeugdcommissie
■   Scheidsrechter en/of grensrechterzijn bij wedstrijden senioren en/ofjeugd (opleiding wordt aangeboden) ■   Sponsor Commissie
■   Verzorgen van trainingen (niet opincidentele basis – opleiding wordtaangeboden) en/of fungeren alsleider van een team ■   Kantinecommissie
■   Aanbrengen van één of meersponsor(s), adverteerders, businessclubleden
■   Marketing of bijhouden van socialmedia kanalen.
■   Verkoop loten (poort en Rad vanFortuin)
■   Ontwikkelen nieuwe sponsoractiviteiten
■   Projectondersteuning
■   Overige activiteiten
■   Gastheer/vrouw/bestuurskamerdienst