Bestuur & Commissies

Bestuur
Voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging’

Voorzitter Tom wilkes
Secretaris Emiel Buijs
Penningmeester Leander Kom
Bestuurslid
Margaret de Geus     
Contact via:  bestuur@vvntvv.nl

Commissies

Technische Commissie
Voor het technische en tactische beleid rondom de elftallen’
Sander van Tilborg

Contact via: tc@vvntvv.nl
.

Jeugdcommissie
Jasper van der Welle

jeugdcommissie@vvntvv.nl

Wedstrijdzaken
Voor het regelen van de wedstrijden, scheidsrechters en de indeling van kleedkamers en velden’
wedstrijdzaken@vvntvv.nl


Normen en Waarden
Voor het bevorderen en bewaken van de vastgestelde normen en waarden, dienen tevens als vertrouwenspersonen binnen de vereniging’
Danny Noteboom

Johan Jordaan
normenenwaarden@vvntvv.nl


Onderhoud Complex en terrein
Voor het bijhouden en onderhouden van het complex alsmede het verenigingsterrein’


Activteitencommissie
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die de sfeer of financiën ten goede komen’

Tim Jordaan
actcom@vvntvv.nl

Sponsorcommissie
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van sponsoractiviteiten die de financiële situatie te goede komen’

Robin Noteboom
sponsoring@vvntvv.nl

Kantinecommissie
Voor alle zaken rondom de bar en keuken’

Joke Noteboom